ДО ВІДОМА БАТЬКІВ НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ!
    ЦНАП у м.Дружківка пропонує скористатися новою комплексною послугою для батьків новонароджених дітей «єМАЛЯТКО»!
    Перед тим, як подати заяву «єМалятко» та зареєструвати народження дитини, вам потрібно визначитися з прізвищем, ім'ям та по батькові малюка. Розповідаємо про основні правила.
    Дитина завжди матиме прізвище своїх батьків. Якщо у тата і мами різні прізвища, за їхньою згодою дитині присвоюється прізвище одного з них. Також можна присвоїти подвійне прізвище: у заяві «єМалятко» ви самостійно зазначаєте, яке прізвище буде першим.
    Подвійне прізвище завжди записується через дефіс.
    Ім'я малюка ви вибираєте самостійно. Дитині можна дати не більше двох імен.
    Подвійне ім'я потрібно записувати через дефіс.
    Дитині можна дати більше двох імен лише якщо мати і (або) батько дитини є представниками національних меншин і порядок присвоєння імені є національним звичаєм.
    По батькові дитини завжди утворюється від імені батька. Якщо у тата подвійне ім'я, то по батькові дитині присвоюється за одним з них на вибір батьків.
    По батькові може утворюватися згідно національних традицій або не присвоюватися взагалі лише якщо мама і (або) батько дитини є представниками національних меншин.
    Якщо заяву «єМалятко» подає одинока мама, інформація про батька дитини записується з її слів. Прізвище та громадянство умовного батька буде таке ж як у мами, а ім'я та по батькові можуть бути будь-якими. Відтак, дитина матиме прізвище мами, а по батькові дитини утворюватиметься від імені чоловіка, якого мама вказала батьком.
    Прізвище, ім'я та по батькові дитини, які ви вказуєте у заяві «єМалятко», вносяться до свідоцтва про народження.
    За однією заявою можна отримати такі послуги:
 • державна реєстрація народження дитини та її походження;
 • призначення допомоги на дитину;
 • реєстрація в державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;
 • присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі.
Що для цього потрібно?
    1. Для державної реєстрації народження дитини та її походження, реєстрації дитини у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків:
 • Паспорт громадянина України обох батьків.
 • Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків обох батьків.
 • Свідоцтво про шлюб.
 • Медичне свідоцтво про народження (форма № 103/о) або електронний медичний висновок.
    2. Для внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державногодемографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому:
 • Відомості про присвоєння унікального номера запису одному з батьків.
    3. Для призначення державної допомоги при народженні дитини:
 • розрахунковий рахунок заявника у форматі (ІВАN), на який будуть зараховані кошти.
    Після отримання свідоцтва про народження дитини, ЦНАП у м.Дружківка також пропонує інші послуги, які батьки новонароджених можуть отримати при необхідності/за бажанням:
 • реєстрація місця проживання малолітньої дитини;
 • видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї.
Якщо у Вас виникають питання, звертайтесь за телефонами ЦНАП:
(06267)5-32-67
095-80-70-765
Повною мірою насолоджуйтесь щасливим батьківством з перших днів життя свого малюка, а ми подбаємо про своєчасність та якість надання адміністративних послуг!
МИ ПРАЦЮЄМО ДЛЯ ВАС!!!
 
ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН!
Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р. №1051 внесені зміни до Правил видачі Витягу з Державного земельного кадастру.
Витяг з Державного земельного кадастру про об’єкт Державного земельного кадастру формується за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру. Примірник витягу в електронній формі Державний кадастровий реєстратор посвідчує власним кваліфікованим електронним підписом, а в паперовій формі - надається без використання спеціальних бланків, проставлення печатки та містить обов’язкове посилання на Державний земельний кадастр.
Обов’язковим атрибутом витягу є QR-код, що містить інформацію про документ.
Витяг з Державного земельного кадастру про об’єкт Державного земельного кадастру в електронній формі оформлюється відповідно до Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг”.
Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку в електронній формі долучається до Поземельної книги в електронній формі.

 
Пам'ятка на тему:
"Припинення діяльності громадського об’єднання"
Припинення діяльності громадського об'єднання може здійснюватись за рішенням громадського об'єднання, прийнятим вищим органом управління громадського об'єднання, у визначеному статутом порядку, шляхом саморозпуску або реорганізації.
Державна реєстрація припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи здійснюється шляхом подання примірнику оригіналу (або нотаріально засвідченої копії) рішення уповноваженого органу управління громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, про його саморозпуск.
Державна реєстрація припинення громадського об’єднання зі статусом юридичної особи здійснюється у два етапи: державна реєстрація рішення про припинення громадського об’єднання (з визначенням строку вимог кредиторів) та державна реєстрація припинення громадського об’єднання (після закінчення визначеного строку заявлення вимог кредиторів).
Перший етап припинення – державна реєстрація рішення про припинення громадського об’єднання зі статусом юридичної особи. Протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення подається примірник оригіналу (або нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління про припинення громадського об’єднання, яке оформлюється протоколом.
Зазначений протокол має містити рішення про припинення діяльності громадського об'єднання шляхом саморозпуску або реорганізації, прийняте більшістю не менш як у 3/4 голосів присутніх, рішення про затвердження персонального складу комісії з припинення або ліквідатора, із зазначенням реєстраційних номерів облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку в паспорті), місцезнаходженням ліквідаційної комісії (ліквідатора), строк заявлення кредиторами своїх вимог, який не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення громадського об’єднання, рішення щодо використання коштів та майна громадського об'єднання після його ліквідації відповідно до статуту.
Другий етап припинення - державна реєстрація припинення громадського об’єднаннязі статусом юридичної особи.
Для державної реєстрації припинення громадського об’єднання в результаті його ліквідації подаються заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.
Для державної реєстрації припинення громадського об’єднання в результаті його реорганізації подаються заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її реорганізації, примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі припинення громадського об’єднання в результаті поділу, примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта (у разі припинення громадського об’єднання в результаті перетворення, злиття або приєднання), довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню (у разі припинення громадського об’єднання в результаті поділу, злиття або приєднання), документи для державної реєстрації створення юридичної особи, визначені частиною першою статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" (у разі припинення юридичної особи в результаті перетворення), документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, визначені частиною четвертою статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" (у разі припинення юридичної особи в результаті приєднання).
Звертаємо увагу, що уповноваженим органом управління громадського об’єднання є загальні збори його членів (або інший вищий орган управління, передбачений Статутом). Статутом громадського об’єднання можуть бути передбачені додаткові вимоги щодо прийняття відповідного рішення.
Форми відповідних заяв про державну реєстрацію затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 (зі змінами). У разі подання документів поштовим відправленням справжність підпису повинна бути нотаріально засвідчена.
 
До уваги юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців!
 
Міністерством юстиції України прийнято наказ від 14 липня 2020 року № 2409/5 «Про деякі питання впровадження оновленого програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 липня 2020 р. за N 672/34955, який набрав чинності 28 липня 2020 року.
Вказаним наказом визначено період впровадження оновленого програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) з 00.00 05 серпня 2020 року до 23.59 16 серпня 2020 року, якщо більш ранній термін закінчення цього періоду не визначено в оголошенні, розміщеному на вебсайті Міністерства юстиції України.
Крім того, з 18.00 07 серпня 2020 року функціонування діючого програмного забезпечення Єдиного державного реєстру буде зупинене.
Протягом зазначеного періоду прийом документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань здійснюватися не буде.
Додатково звертаємо увагу, що під час оновлення програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формування сайт Он-лайн будинок юстиції (http://online.minjust.gov.ua) працюватиме для попереднього розгляду документів з державної реєстрації створення громадського об’єднання зі статусом юридичної особи.
 
Пам'ятка на тему:
"Он-лайн будинок юстиції для створення громадських об’єднань"
Проект Міністерства юстиції України "Он-лайн будинок юстиції" забезпечує можливість отримання певних послуг без контакту з представниками влади в електронному режимі, для цього достатньо зайти на сайт сервісу http://online.minjust.gov.ua.
До таких послуг відноситься, в тому числі, державна реєстрація створення громадського об’єднання зі статусом юридичної особи, яка здійснюється через відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань у Донецькій області Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків).
Для того, щоб створити та зареєструвати громадську організацію за допомогою цього сервісу, є можливість подати документи для попереднього розгляду документів з державної реєстрації створення громадського об’єднання зі статусом юридичної особи або для державної реєстрації створення громадського об’єднання зі статусом юридичної особи он-лайн.
1. Для попереднього розгляду документів з державної реєстрації створення громадського об’єднання зі статусом юридичної особи на сайті сервісу слід обрати розділ
"Попередній правовий аналіз документів на реєстрацію громадської організації", для чого необхідно зайти на головну сторінку, під розділом "Реєстрація бізнесу та ГО" натиснути "зареєструвати" та обрати у цьому вкладенні вид суб’єкта "Громадська організація".
Далі відкривається вікно "Попередній правовий аналіз документів на реєстрацію громадської організації" (посилання online.minjust.gov.ua/dokumenty/go.).
На зазначеній сторінці потрібно заповнити всі необхідні відомості в розділах "Особисті дані", "Дані для особистого кабінету" та завантажити сканкопії документів, які мають подаватися для державної реєстрації, в розділі "Документи, які необхідно додати".
Останнім етапом є відмітка про згоду на збір та обробку персональних даних, та натиснення позначки "подати заяву".
Документи, подані таким способом, розглядаються протягом трьох робочих днів. Після отримання результату попереднього розгляду документів та усунення недоліків у документах (у разі їх наявності) документи можна подавати для державної реєстрації у паперовому вигляді (до центрів надання адміністративних послуг, поштовим відправленням або безпосередньо до територіального органу Міністерства юстиції України) та в електронному вигляді, скориставшись зазначеною послугою в Он-лайн будинку юстиції.
2. Для державної реєстрації створення громадського об’єднання зі статусом юридичної особи он-лайн на сайті сервісу необхідно увійти до особистого кабінету за допомогою електронного цифрового підпису, натиснувши "Вхід" в правому верхньому кутку сайту. Після чого слід заповнити особисті дані, в тому числі адресу електронної пошти, на яку у подальшому буде надсилатись інформація про хід розгляду заяви.
Надалі потрібно натиснути на розділ "Послуги" та обрати відповідну послугу – "Державна реєстрація створення громадської організації зі статусом юридичної особи".
У новому вікні заповнюється заява про державну реєстрацію створення юридичної особи та завантажуються документи, які мають подаватися для державної реєстрації, у форматі PDF.
Після сформування зазначеної заявки заявнику необхідно натиснути "подати заяву", накласти електронний цифровий підпис на заяву і відповідні документи та надіслати сформоване посилання на підписання засновникам такого громадського об’єднання. Коли всі необхідні підписи накладені на документи, заявка передається на розгляд до відповідного компетентного органу.
Документи, подані таким способом, також розглядаються протягом трьох робочих днів. За результатом їх розгляду приймається рішення або про державну реєстрацію створення громадського об’єднання, або про відмову у такій реєстрації. Інформація про стан розгляду поданої заявки та подальші результати її розгляду доступні в особистому кабінеті.
Звертаємо увагу, що у разі виникнення питань технічного характеру щодо роботи Он-лайн будинку юстиції слід звертатися до державного підприємства "Національні інформаційні системи" за телефонами, вказаними на сайті.
У разі виникнення питань з державної реєстрації громадських об’єднань у Донецькій області Ви маєте можливість звернутись до відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань у Донецькій області Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) за телефонами 0626442500, 0626417446.
 
Юстиція відкрита для людей!

До уваги мешканців міста!
  Відповідно до постанови КМУ від 25.06.2020 року № 522 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392» прийом суб’єктів звернення в Центрі надання адміністративних послуг м.Дружківка ведеться за попереднім записом за телефонами (+38(095)807-07-65, (06267)5-32-67) або зверненням на електронну пошту (cnap@druisp,gov.ua), у звичайному режимі:
- понеділок, вівторок, четвер: з 09:00 до 16:00;
- середа: з 09:00 до 20:00;
- п’ятниця: з 08:30 до 15:30.
  Прийом здійснюється без перерви на обід.
  В Центрі запроваджено технічні перерви з 12.00 до12-30, з 14.00 до 14.30 та щосереди з 16.00 до16.30 для провітрювання та санітарної обробки приміщення.
  Вихідні дні:
- субота,
- неділя,
- святкові та неробочі дні.
  Консультації та інші інформаційні послуги надаються за телефонами (+38(095)807-07-65, (06267)5-32-67) або зверненням на електронну пошту (cnap@druisp,gov.ua).
Перепрошуємо за незручності
та бажаємо Вам міцного здоров’я.
 
ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН!
ЗМІНЕНО ПРАВИЛА РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ
 
   Постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 р. №481 внесені зміни до Правил реєстрації місця проживання. Дана постанова набуває чинності з 23.06.2020 р.
   Так, у разі перебування житла в іпотеці, довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань для реєстрації місця проживання особи додатково подається письмова згода відповідного іпотекодержателя або довірчого власника.